YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chi hình vẽ sau:

  Em hãy chọn đáp án sai trong các đáp án sau:

  • A. MA > MH
  • B. HB < HC
  • C. MA = MB
  • D. MC < MA

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 51325

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF