YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cháy với ngọn lửa sáng xanh , có khí không màu, mùi hắc bay ra. Là hiện tượng của phản ứng:

  • A. S +  O2        SO2
  • B. 4P +  5O2      2P2O5
  • C. C + O2         CO2
  • D. 3Fe + 2O2      Fe3O4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  S cháy trong không khí với ngọn lửa sáng xanh và có khí mùi hắc (SO2) bay ra:

  S + O2 → SO2

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 12653

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON