YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chất không tan trong nước lạnh là

  • A. fructozơ.   
  • B. glucozơ.
  • C. saccarozơ.    
  • D. tinh bột.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 130555

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON