YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chăm sóc cây rừng là công việc được thực hiện khi?

  • A. Trước khi trồng rừng
  • B. Sau khi trồng cây rừng con
  • C. Sau khi khai thác rừng
  • D. Cả 3 đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Chăm sóc cây rừng là công việc rất quan trọng sau khi trồng rừng.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 399935

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON