YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cầu mắt được bảo vệ nhờ? 

  • A. Lông mi
  • B. Lông mày
  • C. Mi mắt 
  • D. Tất cả các đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cầu mắt được bảo vệ bởi các mi mắt, lông mày và lông mi.

  → Đáp án: D 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 136429

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON