ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cầu mắt được bảo vệ nhờ? 

  • A. Lông mi
  • B. Lông mày
  • C. Mi mắt 
  • D. Tất cả các đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cầu mắt được bảo vệ bởi các mi mắt, lông mày và lông mi.

  → Đáp án: D 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 136429

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON