YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Bộ phận kích thích trung ương nằm ở đâu? 

  • A. Dây thần kinh hướng tâm
  • B. Vỏ não
  • C. Thùy chẩm 
  • D. Dây thần kinh số 12

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Bộ phận kích thích ở trung ương (nằm ở vỏ não)

  → Đáp án: B 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 136425

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON