YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

   Cơ quan phân tích thị giác bao gồm: 

  • A. Cơ quan thụ cảm
  • B. Dây thần kinh
  • C. Bộ phận kích thích ở trung ương 
  • D. Tất cả các đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cơ quan phân tích thị giác bao gồm cơ quan thụ cảm, dây thần kinh, bộ phận kích thích, giúp cơ thể nhận biết tác động của môi trường.

  → Đáp án: D 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 136422

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF