YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Các tế bào nón có nhiệm vụ? 

  • A. Chỉ tiếp nhận kích thích ánh sáng mạnh
  • B. Chỉ tiếp nhận màu sắc
  • C. Chỉ tiếp nhận ánh sáng yếu 
  • D. Tiếp nhận ánh sáng mạnh và màu sắc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Các tế bào nón: tiếp nhận kích thích ánh sáng mạnh và màu sắc

  → Đáp án: D 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 136431

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON