YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Các tế bào que có nhiệm vụ? 

  • A. Tiếp nhận kích thích ánh sáng mạnh
  • B.  Tiếp nhận màu sắc
  • C. Tiếp nhận ánh sáng yếu 
  • D. Tiếp nhận ánh sáng yếu và màu sắc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tế bào que: tiếp nhận kích thích ánh sáng yếu.

  → Đáp án: C 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 136432

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON