ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Các tế bào que có nhiệm vụ? 

  • A. Tiếp nhận kích thích ánh sáng mạnh
  • B.  Tiếp nhận màu sắc
  • C. Tiếp nhận ánh sáng yếu 
  • D. Tiếp nhận ánh sáng yếu và màu sắc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tế bào que: tiếp nhận kích thích ánh sáng yếu.

  → Đáp án: C 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 136432

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON