YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cầu mắt gồm bao nhiêu lớp ?

  • A. 5 lớp
  • B. 3 lớp
  • C. 4 lớp
  • D. 2 lớp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cấu tạo gồm 3 lớp:

     + Màng cứng

     + Màng mạch

     + Màng lưới

  → Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 40874

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON