• Câu hỏi:

  Các thành phần chính trên trang tính bao gồm?

  • A. Hộp tên, khối
  • B. Các hàng, các cột, các ô tính
  • C. Thanh công thức
  • D. Tất cả các ý đều đúng 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC