RANDOM
 • Câu hỏi:

  Các quốc gia phong kiến phương Tây kết thúc vào thời gian nào? 

  • A. Thế kỷ X – XV
  • B. Thế kỷ XV – XVI
  • C. Thế kỷ XV – XVII
  • D. Thế kỷ X – XVII

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA