AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các quốc gia cổ đại phương Tây hình thành thời gian nào? 

  • A. Thiên niên kỉ IV
  • B. Thiên niên kỉ III
  • C. Thiên niên kỉ II
  • D. Thiên niên kỉ I

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>