• Câu hỏi:

  Các phương pháp được sử dụng trong chọn giống vật nuôi là:

  • A. Tạo giống mới, cải tạo giống địa phương
  • B.

   Tạo giống mới, cải tạo giống địa phương, tạo giống ưu thế lai (giống lai F1), nuôi thích nghi các giống nhập nội, ứng dụng công nghệ sinh học trong công tác giống

  • C.

   Tạo giống ưu thế lai (giống lai F1), nuôi thích nghi các giống nhập nội

  • D.

   Tạo giống mới, tạo ưu thế lai, ứng dụng công nghệ sinh học trong công tác giống

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC