YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Các câu lệnh Pascal sau đây được viết đúng?

  • A. if x:= 5 then a = b;
  • B. if x > 4; then a:= b;
  • C.  if x > 4 then a:=b; m:=n;
  • D. if x >  4 then a:=b; else m:=n;

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Câu lệnh được viết đúng:  if x > 4 then a:=b; m:=n;

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 11351

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA