ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Chương trình sau cho kết quả là gì?

  Program vd;

  Var a, b,: real;  x,: integer ;

  Begin  readln(a, b);

                     If a>b then x:=a else x:=b;

                     Write(x);

  End.

  • A. Xuất ra màn hình số nhỏ nhất trong 2 số a, b đã nhập
  • B. Xuất ra màn hình số lớn nhất trong 2 số a, b đã nhập
  • C. Chương trình không thực hiện được do lỗi khai báo kiểu dữ liệu
  • D. Đảo giá trị của 2 biến a, b cho nhau
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Khai báo biến x sai cú pháp (thừa dấu phẩy (,) sau biến x).

  YOMEDIA

Vui lòng xem Đáp áp trong phần học của em!

Mã câu hỏi: 11359

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)