AMBIENT
 • Câu hỏi:

  IF a>8 THEN b:=3 ELSE b:=5; Khi a nhận giá trị là 0 thì b nhận giá trị nào?

  • A. 0
  • B. 5
  • C. 8
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  a = 0 > 8 => Điều kiện Sai => Câu lệnh 1 bị bỏ qua => Thực hiện câu lệnh 2 là b = 5.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>