YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Các bội của đơn vị thông tin theo thứ tự tăng dần  là:

  • A. KB, GB, MB, TB
  • B. TB, GB, KB, MB
  • C. KB, MB, TB, GB
  • D. KB, MB, GB, TB

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Các bội của đơn vị thông tin theo thứ tự tăng dần KB, MB, GB, TB

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 10105

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON