YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Bộ mã Unicode mã hóa được:

  • A. 215 ký tự
  • B. 216 ký tự
  • C. 217 ký tự
  • D. 218 ký tự

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Bộ mã Unicode mã hóa được 216 ký tự

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 10097

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON