YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Các bộ phận của hệ hô hấp ở chim bồ câu gồm những gì?      

  • A. Khí quản và 9 túi khí   
  • B. Khí quản, 2 phế quản và 9 túi khí     
  • C. Khí quản, 2 phế quản và 2 lá phổi  
  • D. Cả a,b,c                                                                       

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 80081

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON