ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Buta - 1,3 - đien tác dụng với Br2 theo tỉ lệ mol 1 : 1 thu được bao nhiêu sản phẩm hữu cơ?

  • A. 1.
  • B. 2.
  • C. 3.
  • D. 4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  CH2 = CH – CH = CH2 + Br2 (1 : 1) → \(\left\{\begin{matrix} BrCH_2 - CH = CH - CH_2Br \ (2\ dp\ cis - trans)\\ CH_2Br - CHBr - CH = CH_2 \hspace{3,3cm} \end{matrix}\right.\)
  ⇒ có 3 chất sản phẩm.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 15946

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON