YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Ankadien là những hidrocacbon không no, mạch hở, có công thức chung là:

  • A. CnH2n-2 (n ≥ 2) 
  • B. CnH2n (n ≥ 2)
  • C. CnH2n+2 (n ≥ 1)
  • D. CnH2n-2 (n ≥ 3)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ankadien là những hidrocacbon không no, mạch hở, có công thức chung là CnH2n-2 (n ≥ 3)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA