AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các phản ứng:

  a.(CH3)CCl + OH-  → (CH3)3COH + Cl

  b.C2H6   C2H4 + H2

  c.C2H2 + HCl   CH2 = CHCl

  d.CH3CCH + AgNO3 + NH3   →     CH3CCAg + NH4NO3

  Trong các phản ứng trên, phản ứng thế là:

  • A. b, c
  • B. a, b
  • C. a, d
  • D. c, d

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>