• Câu hỏi:

  Bón thúc là cách bón:

  • A. Bón 1 lần
  • B. Bón nhiều lần
  • C. Bón trước khi gieo trồng
  • D. Bón trong quá trình sinh trưởng của cây

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC