YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Bộ máy nhà nước thời Trần là:

  • A. Nhà nước dân chủ chủ nô
  • B. Nhà nước dân chủ cộng hòa
  • C. Nhà nước dân chủ lập hiến
  • D. Nhà nước dân chủ quý tộc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 16267

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON