YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta có tên gọi là gì?

  • A. Hồng Đức.
  • B. Quốc triều hình luật.
  • C. Hình luật.
  • D. Hình thư.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta có tên gọi là Hình thư.

  Đáp án D.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 325735

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF