YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Biện pháp nào là biện pháp cải tạo đất trong các biện pháp dưới đây?

  • A. Thâm canh tăng vụ
  • B. Không bỏ đất hoang
  • C. Chọn cây trồng phù hợp với đất
  • D. Làm ruộng bậc thang

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 9051

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON