AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bậc của ancol là

  • A. bậc cacbon lớn nhất trong phân tử. 
  • B. bậc của cacbon liên kết với nhóm -OH.
  • C. số nhóm chức có trong phân tử. 
  • D. số cacbon có trong phân tử ancol.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>