AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Áp dụng quy tắc Maccopnhicop vào

  • A. Phản ứng cộng của Br2 với anken đối xứng. 
  • B. Phản ứng cộng của HX vào anken đối xứng.
  • C. Phản ứng trùng hợp của anken.
  • D. Phản ứng cộng của HX vào anken bất đối xứng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>