ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  X là hỗn hợp gồm hai anken (ở thể khí trong điều kiện thường). Hiđrat hóa X được hỗn hợp Y gồm 4 ancol (không có ancol bậc III). X gồm

  • A. propen và but-1-en.
  • B. etilen và propen.
  • C. propen và but-2-en.
  • D. propen và 2-metylpropen

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Vì không sinh ra ancol bậc 3 nên loại metylpropen.

  Xét các chất còn lại: etilen → 1 ancol

                                   Propen → 2 ancol

                                   But -1-en → 2 ancol.

                                   But-2-en → 1 ancol

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>