AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Anilin (C6H5NH2) tạo kết tủa trắng khi cho vào

  • A. dung dịch NaOH. 
  • B. dung dịch HCl. 
  • C. dung dịch nước brom. 
  • D. dung dịch NaCl.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>