YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

   Trên vỏ của một chiếc quạt điện có ghi 220V. Số vôn(V) này cho ta biết điều gì?

  Lời giải tham khảo:

  Giải thích  :

  + Giá trị HĐT định mức của quạt là 220 V, nếu HĐT qua quạt nhỏ hơn HĐT định mức quạt sẽ HĐ không bình thường.  

  + Nếu HĐT qua quạt lớn hơn 220V quạt sẽ cháy.  

  + Nếu HĐT qua quạt bằng HĐT định mức quạt sẽ HĐ bình thường. 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 83528

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON