ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

   Phần lớn dân cư châu Âu theo tôn giáo nào?

  • A. Đạo Hồi
  • B. Cơ đốc giáo
  • C. Phật giáo 
  • D. Ấn độ giáo

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 24368

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF