YOMEDIA
NONE
 • Em hãy chọn một đáp án đúng cho mỗi chỗ trống để hoàn thành những câu sau.

  Câu hỏi:

  .... I speak to Mr Brown?

  - Hold on a minute, please.

  • A. Should
  • B. Shall
  • C. Can
  • D. Will

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Một lời yêu cầu lịch sự --> Can

  Đáp án C đúng

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 8144

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON