ADMICRO

Bác Hồ kính yêu

Bác Hồ kính yêu không chỉ là vị lãnh tụ vĩ đại mà con là vị cha già kính yêu. Bác luôn quan tâm đến các bé thiêu nhi trong cả nước tình yêu thương và sự quan tâm mà Bác Hồ dành cho các cháu thiếu nhi thể hiện qua thư Trung thu mà Bác gửi hay đơn giản là những bài học Bác dạy các em học sinh.

ADMICRO

 

ON