ADMICRO

Nơi chốn thân quen

Mỗi bạn nhỏ trong chủ đề Nơi chốn thân quen có những nơi ghi dấu kỉ niệm không thể phai như: Bên khung cửa sổ nhà mình, Hà thấy được nhiều âm thanh và cảnh đẹp. Đây cũng là nơi Hà thường nhổ tóc sâu cho bà, nơi bà thường đọc truyện cho Hà nghe hay là con dường lang thân quen bạn nhỏ đi qua mỗi ngay,.... Em hãy chia sẽ nôi ghi dấu kỉ niệm của mình cùng các bạn nhỏ nhé!

 • Giải Tiếng Việt 2 Bài 1: Khu vườn tuổi thơ SGK Chân trời sáng tạo

  Bài 1: Khu vườn tuổi thơ
 • Giải Tiếng Việt 2 Bài 2: Con suối bản tôi SGK Chân trời sáng tạo

  Bài 2: Con suối bản tôi
 • Giải Tiếng Việt 2 Bài 3: Con đường làng SGK Chân trời sáng tạo

  Bài 3: Con đường làng
 • Giải Tiếng Việt 2 Bài 4: Bên cửa sổ SGK Chân trời sáng tạo

  Bài 4: Bên cửa sổ
ADMICRO

 

ON