Trắc nghiệm Sự nổi - Vật lý 8

5 trắc nghiệm 8 bài tập SGK

Dưới đây là bài kiểm tra Trắc nghiệm về Sự nổi sẽ giúp các em cũng cố nội dung bài học và rèn luyện giải kĩ năng giải bài tập về Sự nổi

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):