Ôn tập phần văn học - Ngữ văn 12


Bài học giúp các em tổng kết, ôn tập một cách có hệ thống những kiến thức cơ bản về văn học Việt Nam (truyện và kịch từ cách mạng tháng 8 – 1945 đến cuối thế kỷ XX) và văn học nước ngoài đã học trong SGK ngữ văn lớp 12 tập II; vận dụng một cách linh hoạt và sáng tạo những kiến thức đó.

Tóm tắt bài

Hệ thống lại kiến thức cơ bản về các tác phẩm đã học

Hình 1: Hệ thống lại kiến thức cơ bản về các tác phẩm đã học

Hình 2: Hệ thống lại kiến thức cơ bản về các tác phẩm đã học

Hình 3: Hệ thống lại kiến thức cơ bản về các tác phẩm đã học

Hình 4: Hệ thống lại kiến thức cơ bản về các tác phẩm đã học

-- Mod Ngữ văn 12 HỌC247

Bài học cùng chương