Hỏi đáp Toán Học Lớp 11

 • toán hình

  bởi ưeq ưqeqw ngày 11/12/2017

  trong mặt phẳng oxy đường thẳng d có phương trình :2x-y+1=0 để biến d thành chính nó thì vec tơ tịnh tiến theo vét tơ V là vec tơ nào

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • phương trình lượng giác

  bởi Nhỏ Bé ngày 10/12/2017

  sin^(4)x - cos^(4)x = 1

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Xác suất!!!

  bởi Cương Nguyễn ngày 05/12/2017

  Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có 4 chữ số đuợc lập từ {1,2,3,4,5,6,7,8,9}. Tìm xác suất để tìm được số chia hết cho 15

  Theo dõi (3) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài tập hình

  bởi Hoài Phương ngày 05/12/2017

  Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M,N,P,Q lần lượt là các điểm nằm trên các cạnh BC,SC< SD< AD sao cho MN// BS, NP//CD, MQ//CD

  a. chứng minh PQ//SA

  b. Gọi K=MN giao PQ. Cm điểm K nằm trên đường thẳng cố định khi M di động trên cạnh BC.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • giải giúp em câu này với ạ.help meeee

  cotx-1=(cos2x/(1+tanx))+sin*2(x)-1/2(sin2X)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cosx(cosx +2sinx) +3sinx(sinx +căn(2))=1

  Theo dõi (2) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • phương trình lượng giác

  bởi Yee Trinh ngày 03/12/2017

  giải phương trình cot(4x-20o)=1/3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 •  Giải phương trình   sin(2x+1)=cos(2-x)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • cho hình chóp S.ABCD có đáy là h thang , đáy lớn AB=3a, dáy nhỏ CD=AD=a. SAB là tam giác cân tại S vs SA=2a . gọi M là 1 điểm bất kì trên AD , AM=x . (ß) qua M  // (SAB) cắt BC, SC, SD tại N, P, Q.

  a)cm tứ giác MNPQ là hình thang cân 

  b)xd vị trí M trên AD để tg MNPQ ngoại tiếp đc 1 đg tròn. tìm tâm và R

  c)gọi I=MQ giao NP, J= MP giao NQ . cm Ị có phương k đổi và J chuyển động trên 1 mp cố định

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình vuông cạnh a. Trên AB lấy M sao cho AM=x. Gọi( ß) đi qua M và song song với(SAD) cắt SB, SC, CD lần lượt tai N, P, Q.

  a) xác định thiết diên của (ß) với hình chóp

  b)tìm tập hợp giao điểm I của MN và PQ khi M di động trên AB

  c) cho SAD^= 90o, SA=a. tính diện tích thiết diện theo a và x . Xác định x để diện tích thiết diện bằng 3a2/8

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • cho em hỏi

  bởi Lê Khánh Huyền ngày 14/11/2017

  Cho tam giác đều ABC, cạnh a. Gọi D là điểm đối xứng với A qua BC. Trên đường thẳng vuông góc vơi mp(ABC) tại D lấy điểm S sao cho SD = a6. Chứng minh hai mặt phẳng (SAB) và (SAC) vuông góc với nhau.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • tính xác suất

  bởi phạm văn sỹ ngày 11/11/2017

  một điện thoại có mật khẩu gồm 4 số , một bạn quên mật khẩu tính xác suất bạn đó mở được mật khẩu đó ở lần thứ 4

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy