Chứng minh BĐT

Chứng minh BĐT

bởi Phoenix Linh ngày 12/10/2017

1/1/a+1/b  + 1/1/b+1/c +1/1/c+1/a <= a+b+c/2

Theo dõi (0)

Câu trả lời (3)

 • Mọi người giúp em với ạ!

  bởi Phoenix Linh ngày 12/10/2017
  Like (0)
 • Help meeeee

   

  bởi Phoenix Linh ngày 14/10/2017
  Like (0)
 • Theo mình thì bài này sẽ làm như sau, bạn xem lại thử nhé 

  bởi Trần Bảo Việt ngày 14/10/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan