Cho hỏi bài này

Cho hỏi bài này

bởi Nguyễn Thành Long ngày 14/11/2017

Xác định đường thẳng đi qua gốc O và song song với đường thẳng AB biết rằng
a) A(-1;1), B(-1;3)
b)A(1;2); B(3;2)
c)A(1;5), B(4;3)

 

Theo dõi (1)

Câu trả lời (1)

 • đường thẳng đi qua gốc tọa độ O(0;0) luôn luôn có dạng \(y=ax(a\ne0)\)
  a) đường thẳng đi qua A(-1;1), B(-1;3) có cùng hoành độ nên đường thẳng AB là \(x=-1\) song song với trục hoành. Vậy đường thẳng cần tìm chính là trục tung Oy hay \(x=0\)
  b) đường thẳng đi qua A(1;2), B(3;2) có cùng tung độ nên đường thẳng AB là \(y=2\) song song với trục tung. Vậy đường thẳng cần tìm chính là trục hoành Ox hay \(y=0\)
  c) đường thẳng đi qua A(1;5), B(4;3) có dạng: \(\left\{ \begin{array}{l} 5 = 1.a + b\\ 3 = 4a + b \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} a = - \frac{2}{3}\\ b = \frac{{17}}{3} \end{array} \right.\)
  Vậy ptđt AB là \(y = - \frac{2}{3}x + \frac{{17}}{3}\)
  Đường thẳng qua gốc tọa độ là \(y = - \frac{2}{3}x\)

  bởi Trần Thị Trang ngày 15/11/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan

 • Cho a,b,c là các số dương thỏa mãn b^2+c^2 \leqslant a^2

  Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức

  P=\frac{1}{a^2}\left(b^2+c^2\right)+a^2\left(\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}\right)

 • Toán hình

  bởi Ngô Vân ngày 06/02/2018 |   1 Trả lời

  Cho tam giác ABC vuông ở A, có cạnh BC cố định . Điểm I là giao điểm của 3 đường phân giác trong. Tìm tập hợp các điểm I khi A di động , góc BIC bằng bao nhiêu 

 • hai vòi nước cùng chảy vào một bể thì sau 4h48p thì đầy nc . Nếu chảy cùng một thời gian như nhau thì lượng nước hai vòi bằng 2/3 của lượng nước vòi 1 chảy đc.hỏi nếu chảy riêng thì sau bao lâu sễ đầy bình???

 • hình học lớp 9

  bởi Bom Bom ngày 28/01/2018 |   0 Trả lời

  Cho (O1, R1) tiếp xúc ngoài vói (O2, R2) tại C. Vẽ đường thẳng AB là tiếp tuyến chung ngoài (O1), (O2). Với A thuộc (O1), B thuộc (O2) . Vẽ (O,R) tiếp xúc ngoài vói (O1) và tiếp xúc ngoài với (O2) và (O,R) tiếp xúc với AB.

  Chứng minh rằng : a) tam giác ABC vuông 

                                 b) 1R =1R1 +1R2 

   

   

 • Hình Học 9

  bởi Nguyễn Quỳnh Anh ngày 27/01/2018 |   0 Trả lời

  Giúp em bài này với ạ

 • Hình Học 9

  bởi Nguyễn Quỳnh Anh ngày 26/01/2018 |   0 Trả lời

  Giúp em bài này với ạ