Hỏi đáp Tin Học Lớp 11

 • viết chương trình tạo 1 tệp lưu trữ n số nguyên chỉ lưu trữ số chẵn ko lưu số lẻ với n nhập từ bàn phím 
  hướng dẫn giúp em với ạ

   

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • khi nào ta nên khai báo biến mảng gián tiếp thông qua định nghĩa kiểu ?

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • chương trình thường dùng câu lệnh lặp loại nào ? vì sao

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • đại lượng dùng để lưu trữ giá trị và giá trị có thể được thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình được gọi là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • tin học pascal

  bởi dương ngọc thúy ngày 05/12/2017

  m.n giải hộ em với

  bài 1.viết chương trình nhập vào số nguyên n,xuất ra dãy số từ 1 đến n.

   

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • tin học pascal

  bởi kiều anh ngày 05/12/2017

  mọi người viết hộ em hai phương trình này với ạ.cảm ơn nhiều ạ

  bài 1.Viết chương trình nhập vào x, y = x - 1 nếu x >=1,ngược lại y=1-x

  bài 2.viết chương trình nhập vào ba cạnh của tam giác,kiểm tra xem tam giác đó là loại tam giác nào:đều,vuông,cân gay bình thường

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • tin học lớp 11

  bởi Lee Bi ngày 30/11/2017

  nhập vào từ bàn phím 3 số nguyên dương sau đó lập trình bằng pascal rồi đưa ra thông báo 3 số nguyên dương này là 3 cạnh của tam giác vuông 

  nhập vào từ bàn phím số n=50 và dãy Ai (A1,A2,...........,An) sau đó đưa ra màn hình tổng các số chia hết cho 2 hoặc 3 trong dãy

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tin học 11

  bởi Trần Ngọc Tiến ngày 25/09/2017

  Ngôn ngữ máy là gì?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy