thưa thầy hoặc cô cho em hỏi sự khác và giống cảu tệp và thư mục là j thế ạ

thưa thầy hoặc cô cho em hỏi sự khác và giống cảu tệp và thư mục là j thế ạ

bởi nguyen hoang nhat huy ngày 19/12/2017

sự khác nhau giữa tệp và thư mục

Theo dõi (0)

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy