Hỏi đáp Sinh Học Lớp 11

 • Sinh học 11

  bởi Nguyễn Ly ngày 22/09/2017

  Vị trí trong tim                                   Phần trăm O2 bão hoà /phần trăm máu và O2

  Tĩnh mạch chủ dưới                                                             68

  Tâm nhĩ phải                                                                         68

  Tâm thất phải                                                                       83

  Động mạch phổi                                                                   83

  Tâm nhĩ trái                                                                          98

  Tâm thất trái                                                                         98

   

  Cho biết người này bị bệnh gì ? giải thích?

  Gửi câu trả lời Hủy
 • sinh học 11

  bởi HẰNG NGUYỄN THỊ ngày 05/07/2017

  tại sao khi gặp môi trường quá ưu trương,nhiều axit...lông hút lại tiêu biến?

  Gửi câu trả lời Hủy