giai cấp công nhân

giai cấp công nhân

bởi Bichtram Truong ngày 09/01/2018

Tại sao giai cấp công nhân lại lãnh đao đấu tranh mạnh mẽ nhất ?

 

Theo dõi (0)

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan