Thí nghiệm 1 etilen

Thí nghiệm 1 etilen

bởi Nguyễn Đức ngày 08/02/2018

Cho em hỏi mấy viên đá bọt có tác dụng gì ạ?

Theo dõi (0)

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan

 • hidro hóa hoàn toàn 7,32g X chứa 1 ankin và 2 andehit mạch hở cần 0,32 mol H2 thu được hh Y dẫn Y qua Na dư thoát ra 3,584 l hh khí mặt khác đốt cháy Y cần 0,55 mol oxi thu được 8,064 l CO2 nếu dẫn 0,135 mol X qua AgNO3 trong NH3 dư thu được khối lượng kết tủa là

  A 30,24 B 40,32 C 55,46 D 35,89

  Giải chi tiết dùm mình nha mn :(

 • em muon hoi hoa hoc11

  cho m g fe vào bình chứa dd  gồm h2so4 và hno3 thu được dd x và 1,12 l khi no them h2so4 du  vao binh  thu duoc 0,448 l no va dd y   dd y hoa tan het 2,08 g cu (khong co sp khu no3- tinh m

 • Giúp mình vs

  Có 5 dung dịch NH3, HCl, NH4Cl, Na2CO3, CH3COOH cùng nồng độ được đánh ngẫu nhiên là A, B, C, D, E. Giá trị pH và khả năng dẫn điện của dung dịch theo bảng sau:

  Dung dịch

  A

  B

  C

  D

  E

  pH

  5,25

  11,53

  3,01

  1,25

  11,00

  Khả năng dẫn điện

  Tốt

  Tốt

  Kém

  Tốt

  Kém

  Các dung dịch A, B, C, D, E lần lượt là

       A. NH4Cl, NH3, CH3COOH, HCl, Na2CO3              B. CH3COOH, NH3, NH4Cl, HCl, Na2CO3

       C. NH4Cl, Na2CO3, CH3COOH, HCl, NH3              D. Na2CO3, HCl, NH3, NH4Cl, CH3COOH

 • Mn giúp em câu này nhé!

  Hòa tan hết m gam kim loại M cần dùng 136 gam dung dịch HNO3 31,5%. Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và 0,12 mol khí NO duy nhất. Cô cạn dung dịch X thu được

  (2,5m + 8,49) gam muối khan. Kim loại M là:

       A. Mg                                     B. Cu                               C. Ca                                   D. Zn

 • mn cho em hỏi câu này với ạ! Em cảm ơn...

  Nung 13,4 hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại hóa trị II sau phản ứng thu đuộc,8g chất rắn và khí (X). Cho toàn bộ lượng khí (X) tác dụng với 75ml dung dịch NaOH 1M được dung dịch (Y).Tính khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch (Y)

 • Cho X, Y là hai chất thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic (MX < MY); cho Z là ancol có cùng số nguyên tử cacbon với X; T là este hai chức tạo bởi X, Y và Z. Đốt cháy hoàn toàn 11,16 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T cần vừa đủ 13,216 lít khí O2 (đktc), thu được khí CO2 và 9,36 gam nước. Mặt khác 11,16 gam E tác dụng tối đa với dung dịch chứa 0,04 mol Br2. Khối lượng muối thu được khi cho cùng lượng E trên tác dụng với NaOH dư là

  A. 4,68 gam.                   B. 5,04 gam.                   C. 5,80 gam.                   D. 4,04 gam.

  Em cảm ơn ạ!