Giải bài tập SGK Bài 39 Địa lý 9

5 trắc nghiệm 3 bài tập SGK

Hướng dẫn giải bài tập SGK Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển - đảo (tiếp theo)​ Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, đảo (tiếp theo)​ - Địa lý 9, giúp các em có thể hiểu bài nhanh hơn và phương pháp học tốt hơn.