YOMEDIA
NONE

Bài tập 52.12 trang 108 SBT Vật lý 9

Bài tập 52.12 trang 108 SBT Vật lý 9

Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

a. Chú ý rằng bột màu không phải là

b. Ánh sáng đỏ sau khi truyền qua tấm kính đỏ sẽ vẫn là

c. Chiếu một chùm sáng đỏ qua một tấm kính tím thì

d. Mỗi tấm lọc màu là một môi trường trong suốt đối với ánh sáng màu này

1. không trong suốt đối với ánh sáng các màu khác.

2. sau tấm kính, sẽ không có ánh sáng. Ta nói tấm kính tím không trong suốt với ánh sáng đỏ.

3. ánh sáng đỏ. Ta nói rằng tấm kính đỏ là môi trường trong suốt đối với ánh sáng đỏ.

4. nguồn phát ra ánh sáng màu.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Cách ghép để được câu có nội dung đúng là:

a - 4; b - 3; c - 2; d - 1.

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 52.12 trang 108 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON