YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chuyển động cơ học là sự thay đổi 

  • A. khoảng cách của vật chuyển động so với vật mốc.
  • B. vận tốc của vật.
  • C. vị trí của vật so với vật mốc.
  • D.  phương, chiều của vật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Theo định nghĩa: Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trí của vật so với vật mốc.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>