AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là đúng? 

  • A. Chuyển động cong là chuyển động tròn.
  • B. Chuyển động tròn là chuyển động cong.
  • C. Hai vật cùng chuyển động so với vật thứ ba thì hai vật này đứng yên đối với nhau.
  • D. Hai vật cùng đứng yên so với vật thứ ba thì hai vật này chuyển động đối với nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phát biểu đúng: Chuyển động tròn là chuyển động cong.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>